ULUSAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ 2018-2020 EYLEM PLANI HAZIRLAMA PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve uygulanması amacıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) güncellenmesi ve 2018-2020 Eylem Planı’nın hazırlanmasına yönelik yol haritasının belirlenmesi kapsamında, 1 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da bir Proje Başlangıç Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen ve ilgili kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin bir araya geldiği bu toplantıya Otomotiv Sanayii Derneği de katılım sağlamıştır.