AR-GE KOMİTESİ

Ar-Ge Komitesi, ülkemizin ve sanayimizin küresel bazda rekabetçiliğini sürdürebilmesi adına son derece önemli rol oynayan Ar-Ge konularında güncel gelişmeleri takip etmek ve proaktif bir yaklaşımla sanayimizi ileri seviyelere taşıyabilecek çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Ar-Ge Komitesi’nin başlıca hedefleri;

  • Ar-Ge ile ilgili konuları ilgili tarafların da katımıyla görüşmek, bu konularda ülke ve sanayi politikasının oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
  • Tübitak nezdinde teşvik ve yeniden yapılandırma çalışmalarını takip ederek gerektiğinde ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
  • Otomotiv Sektör Strateji Belgesi kapsamındaki Ar-Ge konularında sanayi olarak yapılabilecek çalışmaları değerlendirmektir.
Onur Alkan - Ar-Ge Komite Başkanı