KOMİTELER

Dernek faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için Otomotiv Sanayii Derneği çatısı altında kurulmuş olan, üye firmaların ihtisas sahibi kadrolarından oluşan ve süreklilik arz eden aktif Komiteler aşağıda sıralanmaktadır.

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi
 • Ar-Ge Komitesi
 • Çevre Komitesi
 • Dış Ticaret Komitesi
 • İnsan Kaynakları Komitesi
 • İSG Komitesi
 • Lojistik Komitesi
 • Mali İşler Komitesi
 • Resmi İlişkiler Yöneticileri Komitesi
 • Satış Sonrası Hizmetler Komitesi
 • Teknik Komite
 • Yerlileştirme Komitesi