SATIŞ SONRASI HİZMETLER KOMİTESİ

Satış Sonrası Hizmetler Komitesi, tüketici haklarının korunması ve ürün garanti hususlarının doğru şekilde yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan, Otomotiv Sanayii’nin satış sonrası hizmetler alanında çalışmalar yapan bir komitedir.

SSH Komitesi’nin başlıca hedefleri;

  • Tüketici Kanunu kapsamında Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanması,
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi hususlarının takibi ve iyileştirilmesi,
  • Eşdeğer parça uygulamaları ve mevzuat hazırlıklarının takibi,
  • Sahte yedek parça ve yetkisiz servis uygulamaları sonucu ortaya çıkan aksaklıkların belirlenmesi ve ortak çözümlerin araştırılması,
  • Servis atıklarının geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı ile ilgili konuların irdelenmesidir.
Şinasi Ekincioğlu - Satış Sonrası Hizmetler Komitesi Başkanı