DIŞ TİCARET KOMİTESİ

Dış Ticaret Komitesi, dış ticareti ilgilendiren tüm alanlarda ülkemizde ve uluslararası alanda yapılan çalışmaları ve gelişmeleri titizlikle takip etmek, mevzuat ve uygulamalar konusunda üyelerimiz arasında bilgi akışını sağlamak, tespit edilen ortak sorunlar ve bunlarla ilgili önerileri, üyeler adına ilgili resmi ve özel kuruluşlara intikal ettirmek ve uygulamalarda sürekli iyileşme sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Komite çalışmaları sayesinde üyelerimizin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları çeşitli işlemlerin firma seviyesinde yürütülmesi yerine, toplu olarak ele alınması ve bu yolla zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak, firma ve sanayimiz faaliyetlerinde verimliliğin ve etkinliğin arttırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu Komitede ithalat, ihracat, gümrük işlemleri, teşvikler, küresel ticaret eğilimleri, serbest ticaret anlaşmaları, AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamında sanayimizin dış ticaretini ilgilendiren konular ele alınmakta, güncel gelişmeler ve değişen mevzuat ve düzenlemeler konusunda üyelerimize bilgi sunulmakta ve ortak sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Nurdan Top
Komite Başkanı
Firma Adı Komite Üyeleri
Anadolu Isuzu Kemal Özer & Hakan Kefoğlu & Ebru Kural
Ford Otosan Cüneyt Şengün & Aykut Askan & Bahar Gürses
Hattat Traktör Hanzade Al & Murat Baykal & Murat Demircan
Honda Türkiye Özkan Akbulut
Hyundai Assan Özkan Tener & Gültekin Çim
Karsan Nurdan Top & Emre Hür & Hakan Beder
MAN Türkiye İbrahim Kurt & Tuncay Kaya
Mercedes Benz Türk Nicoleta Okutan & İrem Öztan
Otokar Ayşe S. Özyiğit & Onur Kizek & Hakan Bubik
Oyak Renault Nuran Adanur & Saffet Doğan
Temsa Ural İnal & Mete Sönmez
Tofaş Kemal Usta & Umut Olgun
Toyota Serhat Yıldız & Nida Civelek
Türk Traktör Ahmet Tolga Can & Özlem Karataş & Savaş Öztorun