MALİ İŞLER KOMİTESİ

Ulusal ve uluslararası platformlarda yer alan ve alacak mali politikalar/uygulamalar konusunda sektör görüşünü oluşturmak ve üyelerimizin bu politika ve uygulamalardan haberdar olmalarını sağlamaktır. Mali komite gündeminde görüşülen  önerilerin gerçekleşmesine ilişkin sektörün mali konularında değerlendirme, öngörüler yaparak sektörün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken mali mevzuat stratejileri ilgili ulusalarası uygulama ve gelişmeleri takip ederek , ulusal düzeyde ki platformlarda ve kamu nezdinde girişimlerde bulunmak amaçlanmıştır.

 

Ana Çalışma Konuları ;

Vergi politikası alanında çalışmalar:

  • Küresel rekabetle  karşı karşıya olan Türk Otomotiv Sanayiini sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlayacak vergi politikaları belirlemek.  Yani rekabetçi vergileme sisteminin oluşmasını sağlayacak vergi politikalarını ortaya koymak ve bu çabaları desteklemek

  • Muhtemel vergi artışları ve çifte vergilendirme risklerini önleme konusunda girişimlerde bulunmak

  • Ar-Ge, yeni teknolojileri ve yenilikleri destekleyecek vergi teşvik sistemi konusunda çalışmalar yapmak

  • Vergilendirme sisteminin adil, güvenli ve basitleştirilmesi konularında önerilerde bulunmak

  • Gümrük ve tüketim vergileri  alanında, ithalat ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yapmak

Finansal politikası alanında çalışmalar:

  • Sektörün finansal sorunlarının  çözülmesi konusunda çalışmalar yapmak

  • Mali kaynak temini ve kredi maliyetlerin azaltılması konusunda bankacılık ve sigortacılık alanında girişimlerde bulunmak

  • Finansal raporlama sisteminde TFRS-VUK arasındaki mevcut farklılıkları vergilendirme riskleri oluşturmadan, azaltma konusunda çalışmalar yapmakKenan Kaya - Mali İşler Komite Başkanı